להרוג צרפתי ולנוח

About חנן

טיסנאי (חופשיים) שעשה הסבה תחביבית לטורבינות רוח קטנות אחרי הצבא (2001). בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון (2006), ומכון ויצמן (Msc אנרגיה סולארית וארוסולים 2010), עוסק ועסק בתחום אנרגיית הרוח (בונה טורבינות רוח מ-2001) , אנרגיה סולארית (PV ותרמית), אופניים חשמליים (עוסק בתחום מ-2005) ואנרגיות מתחדשות בכלל. נכון ל-2011 - עושה דוקטורט בטכניון, בנושא "מיקום אופטימאלי של טורבינות רוח באזור הררי".
This entry was posted in TED טב"ת and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to להרוג צרפתי ולנוח

  1. טל says:

    אוף איתו!
    הסרט לא זמין לישראל ביוטיוב!

  2. חנן says:

    וואלה. טוב – אז תשתמש ב-TOR. או שנחכה שאקולנוע יקרינו אותו

  3. Pingback: ההגיון הכלכלי של פיתוח בר קיימא» חנן נסע ירוק

Leave a Reply

Your email address will not be published.